Własność intelektualna

ENPIRE Legal zapewnia pomoc prawną w obszarze prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, prawa prasowego i prawa własności przemysłowej.

Doradzamy w sprawach związanych z patentami, znakami towarowymi, ochroną praw autorskich, w tym praw do programów komputerowych, reklamą, mediami, czynami nieuczciwej konkurencji. Świadczymy pomoc prawną w zakresie aspektów prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz zagadnień ochrony konkurencji.

W ENPIRE LEGAL w kontekście własności intelektualnej zajmujemy się:

 • rejestracją i ochroną znaków towarowych,
 • rejestracją i ochroną praw patentowych,
 • ochroną praw autorskich,
 • tworzeniem i zarządzaniem portfelem praw własności intelektualnej,
 • ochroną praw w internecie,
 • zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w zakresie podobieństwa i podszywania się pod produkt,
 • negocjacjami i sporami licencyjnymi,
 • reprezentacją w sporach, dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know-how,
 • zwalczaniem nieuczciwej reklamy.

  ENPIRE Legal wspiera klientów w sprawach związanych z własnością intelektualną, zwłaszcza w zakresie osobistych i majątkowych praw autorskich. Sporządzamy i weryfikujemy wszelkie umowy związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, a także prawami własności przemysłowej (umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, licencje, umowy know-how). Zapewniamy wsparcie w negocjacjach, a także reprezentację w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej.

  ENPIRE Legal zapewnia usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym ochrony praw autorskich, a w szczególności:

  • przygotowywanie i negocjowanie umów licencyjnych i umów przenoszących prawa,
  • pomoc w szybkim reagowaniu na naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich,
  • zastępstwo w sprawach sądowych i arbitrażowych,
  • aktywny udział w negocjacjach dotyczących naruszeń,
  • doradztwo, jak uniknąć naruszeń praw własności intelektualnej oraz zasad uczciwej konkurencji,
  • zastępstwo w sprawach o unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji,
  • zastępstwo w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy,
  • doradztwo w zakresie przenoszenia praw własności przemysłowej i majątkowych praw autorskich, w tym sporządzanie, analiza i negocjowanie umów.


  Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
  ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62