Windykacja należności

Dzięki doświadczeniu w pracy z podmiotami gospodarczymi wiemy, jak istotne jest zachowanie płynności finansowej i sprawne prowadzenie windykacji należności. 

W zależności od potrzeb naszych klientów

  • samodzielnie prowadzimy windykację wybranych należności (spraw), reprezentując naszych mocodawców przed sądami i organami,
  • wspomagamy lub nadzorujemy wewnętrzne działy windykacji lub działy prawne naszych klientów.

Oferujemy naszym klientom pełen wachlarz usług, zaczynając od badania wypłacalności dłużnika, aż po przymusowe wykonanie wyroku i reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.

Wybrane usługi:

  • wezwanie do zapłaty,
  • negocjacje z dłużnikami, 
  • ugody sądowe, pozasądowe,
  • zabezpieczanie wierzytelności,
  • sądowa windykacja należności,
  • uzyskiwanie prawomocnych nakazów zapłaty. 


Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62