Startup Venture capital

W ramach usługi oferujemy m.in.:

 • analizę modelu biznesowego, identyfikację ryzyk prawnych,
 • analizę zagrożeń i możliwości prawnych pod kątem specyfiki danego startupu,
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności,
 • doradztwo w zakresie tworzenia regulaminów i ochrony danych osobowych (RODO),
 • ochronę zasobów startupów, w tym zwłaszcza ochronę praw własności intelektualnej,
 • wsparcie w bieżącym prowadzeniu działalności, negocjowanie i opracowywanie umów
  z kontrahentami, podwykonawcami czy partnerami handlowymi,
 • badanie due dilligence prowadzonej działalności w celu oceny sytuacji prawnej i doboru optymalnych rozwiązań, a także przygotowanie startupu do przeprowadzenia takiego badania przez potencjalnego inwestora,
 • doradztwo po stronie potencjalnych inwestorów instytucjonalnych i tzw. aniołów biznesu, w zakresie m.in. optymalnego sposobu dofinansowania i zapewnienia skutecznego wyjścia z projektu,
 • doradztwo w zakresie pozyskiwana finansowania, przygotowania i opiniowania procesów inwestycyjnych w tym umów inwestycyjnych, doradztwo w zakresie strategii wyjścia,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów z klientami, kontrahentami i pracownikami.


Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62