Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

ENPIRE Legal oferuje doradztwo restrukturyzacyjne dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Z naszych niezależnych usług mogą skorzystać zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele. Prawnicy ENPIRE Legal pomagają zidentyfikować problemy i dobrać właściwy sposób działania, który pozwoli poprawić kondycję spółki. 

Utrata płynności finansowej jest ryzykiem wpisanym w każdą działalność gospodarczą. W wielu przypadkach wiąże się z koniecznością podejmowania konkretnych działań naprawczych i wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego albo nawet upadłościowego.

W ENPIRE Legal  doradzamy przy restrukturyzacji zadłużenia, restrukturyzacji korporacyjnej i likwidacji, egzekucji zabezpieczeń, wymuszonej sprzedaży aktywów, postępowań upadłościowych oraz innych sporów korporacyjnych. Oferujemy kompleksowe doradztwo, dotyczące spraw związanych z niewypłacalnością i upadłością, w szczególności:

 • analizę ryzyk upadłościowych,
 • restrukturyzację korporacyjną przedsiębiorców i grup spółek,
 • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • obsługę prawną wierzyciela (przygotowanie zgłoszeń wierzytelności, reprezentacja w Radzie lub Zgromadzeniu Wierzycieli),
 • doradztwo dla członków zarządu,
 • doradztwo przy wyborze i ustanawianiu zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności kontrahenta,
 • restrukturyzację zadłużenia na gruncie przepisów o wstępnym zgromadzeniu wierzycieli, w postępowaniach upadłościowych z możliwością zawarcia układu, jak i w postępowaniach naprawczych,
 • reprezentowanie wierzycieli i dłużników przy składaniu wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • doradzanie i reprezentowanie przedsiębiorcom w postępowaniach naprawczych,
 • reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych,
 • nabywanie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw w toku postępowania upadłościowego,
 • spory sądowe.

ENPIRE Legal podejmuje się spraw, dotyczących postępowań upadłościowych, w szczególności reprezentuje interesy wierzycieli, jak i upadłego, tworząc:

 • wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • zgłoszenie wierzytelności,
 • sprzeciw od listy wierzytelności,
 • powództwa i wnioski o wyłączenie z masy upadłości,
 • zarzuty do planu podziału,
 • udział w Radzie Wierzycieli.


Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62