Prawo spółek

Nasi specjaliści wspierają klientów w sprawach związanych z prawem spółek – od rozpoczęcia do zakończenia ich działalności. Pomagamy w sytuacjach problematycznych, spornych i nietypowych.

Znajomość specyfiki funkcjonowania konkretnej formy prawnej spółki pozwala nam udzielać porad prawnych na płaszczyźnie zabezpieczenia szeroko rozumianego interesu struktury właścicielskiej.

W zakres usług ENPIRE Legal z obszaru prawa spółek wchodzi między innymi:

  • zakładanie spółek prawa handlowego (w tym grup kapitałowych),
  • przygotowanie formularzy do KRS, reprezentacja w postępowaniach rejestrowych,
  • przygotowanie projektów umów spółki, statutów spółki i regulaminów organów spółki, uchwał,
  • opracowywanie dokumentów wewnętrznych firmy (dokumentacja pracownicza, regulaminy, umowy motywacyjne),
  • obsługa prawna zgromadzeń wspólników,
  • podział, łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek,
  • wnoszenia przedsiębiorstw jako aportów do spółek prawa handlowego,
  • tworzenie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw,
  • sprzedaż i zakup udziałów (akcji) spółek.


Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62