Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

ENPIRE Legal zapewnia doradztwo prawne, dotyczące ochrony prywatnych interesów przedsiębiorców związanych ze stosowaniem czynów nieuczciwej konkurencji, dotyczące m.in. takich kwestii jak naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji czy nieuczciwe naśladownictwo produktów.

OCHRONA KONSUMENTÓW

ENPIRE Legal dostarcza kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony konsumentów, obejmującą przygotowanie rozwiązań pozostających w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów, w tym instytucji klauzul abuzywnych, nieuczciwych praktyk rynkowych, rękojmi i gwarancji, czy sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również regulacji wynikających ze szczegółowych uregulowań sektorowych.

W ramach obsługi prawnej podmiotów korporacyjnych radca prawny ENPIRE Legal reprezentuje klientów w postępowaniach prowadzonych przed organami ochrony konkurencji, a także w postępowaniach, dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych.

ENPIRE Legal zapewnia kompleksowe usługi z zakresu prawa ochrony konkurencji

Co możemy dla Ciebie zrobić:  

  • doradzić w sprawach, dotyczących porozumień ograniczających konkurencję,  kontroli koncentracji i nadużywania pozycji dominującej, 
  • reprezentować w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach odwoławczych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
  • przygotowywać analizę lub opinię prawną, dotyczącą polityki handlowej i cenowej oraz poszczególnych rozwiązań biznesowych w zakresie ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów, 
  • pomóc w identyfikacji nieuczciwych praktyk handlowych ,
  • reprezentować w toku postępowania zabezpieczającego oraz w postępowaniach właściwych przed sądami gospodarczymi w sporach dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych.


Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62