Due diligence (audyt prawny)

ENPIRE Legal przeprowadza kompleksowe audyty prawne spółek, przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych w celu wykrycia ich potencjalnych ryzyk i zagrożeń.

Zakres badania due diligence obejmuje, m.in. zagadnienia korporacyjne, stosunki z podmiotami powiązanymi, umowy handlowe, sprawy pracownicze, kwestie administracyjno-prawne, prawa własności intelektualnej, postępowania sądowe.

Badanie due diligence oraz opracowany na jego podstawie raport obejmuje zwykle, m.in.

  • ogólną analizę stanu prawnego spółki oraz powiązanych z nią przedsiębiorstw,
  • badanie dokumentacji korporacyjnej spółki (umów, regulaminów, statutów, uchwał),
  • badanie struktury udziałowej i powiązań kapitałowych,
  • badanie dokumentacji handlowej, zawartych umów, stosowanych ogólnych wzorców umownych,
  • analizę dokumentacji pracowniczej (m.in. regulaminów, układów zbiorowych, zarządzeń wewnętrznych, umów o pracę i kontraktów menedżerskich),
  • badanie stanu prawnego posiadanych przez spółkę nieruchomości i praw z nimi związanych,
  • badanie posiadanych przez spółkę patentów, zezwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych,
  • badanie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo administracyjnych, których spółka jest uczestnikiem,
  • badanie sytuacji finansowej spółki z uwzględnieniem sprawozdań finansowych, dokumentacji księgowej, wierzytelności i zobowiązań publiczno- i prywatnoprawnych,
  • wskazanie potencjalnych ryzyk prawnych i gospodarczych dla spółki i członków zarządu.


Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62