Transport i spedycja i logistyka

Wspieramy naszych Klientów

Transport jest obecnie nieodzownym elementem każdej działalności gospodarczej.

ENPIRE Legal doradza w tym zakresie małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i spółkom o transportowym oraz spedycyjnym charakterze.

ENPIRE Legal specjalizuje się w sprawach, w których ze względu na stan faktyczny wymagana jest znajomość zarówno prawa polskiego, unijnego, jak i międzynarodowego.

Nasi  prawnicy będą przygotowywać dla państwa projekty umów, ogólnych warunków umów czy zleceń, a także będą reprezentować państwa w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz w kontaktach z ubezpieczycielami.

ENPIRE LEGAL zapewnia pomoc prawną w zakresie:

  • przewozów krajowych i międzynarodowych,
  • przewozów drogowych, kolejowych, lotniczych i morskich,
  • transportu żywności, odzieży, artykułów elektrycznych i innych towarów,
  • transportu produktów niebezpiecznych (ADR).

Wybrane Usługi:

  • redagujemy, opiniujemy umowy spedycji oraz przewozu,
  • reprezentujemy państwa przed ubezpieczycielem – występujemy z roszczeniami przeciwko ubezpieczycielom na drogę sądową,
  • doradzamy w sprawach pracowniczych w zakresie prawidłowego uregulowania czasu pracy kierowców, rozliczeń należności tytułem ryczałtów za noclegi.


Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62