Przemysł chemiczny

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ

Oferujemy specjalistyczną pomoc prawną dla przemysłu chemicznego, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji sektorowych, dotyczących różnych rodzajów produktów i sposobu ich wytwarzania.

OBSZAR DZIAŁAŃ

  • rejestracja środków ochrony roślin,
  • etykietowanie i reklama,
  • produkcja, konfekcja, dystrybucja,
  • import równoległy,
  • nieuczciwa konkurencja i prawo antymonopolowe,
  • podróbki produktów, 
  • stosowanie produktów chemicznych,
  • rolnictwo ekologiczne.


Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62