IT / e-commerce

Branża IT

Branża IT (Information Technology) jest najszybciej rozwijającym się sektorem w gospodarce.

Wspieramy naszych klientów w branży IT, tworząc oraz opiniując:

 • umowy na stworzenie oprogramowania, portalu, aplikacji,
 • umowy przenoszące majątkowe prawa autorskie do programów i aplikacji mobilnych (software),
 • umowy licencyjne na software (programy, aplikacje mobilne),
 • umowy na dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • umowy na usługi serwisowe (SMA),
 • umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA),
 • umowy hostingowe,
 • umowy outsourcingu,
 • regulaminy usług serwisowych oraz polityki prywatności.

E-COMMERCE

E-commerce, czyli handel elektroniczny. ENPIRE Legal prowadzi kompleksową obsługę podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą za pośrednictwem internetu.

 • pomagamy założyć biznes – doradzamy najlepszą formę jego prowadzenia,
 • sporządzamy niezbędną dokumentację, w szczególności regulamin sklepu, politykę prywatności, jak również regulamin sprzedawcy na portalach aukcyjnych, 
 • sporządzamy i negocjujemy umowy na stworzenie serwisu internetowego,
 • prowadzimy audyty sklepów internetowych pod kątem zgodności z przepisami prawa, w szczególności RODO, prawami konsumenta, klauzulami abuzywnymi,
 • sporządzamy umowy sprzedaży istniejących serwisów internetowych oraz umowy przenoszące domeny internetowe, a w razie potrzeby uczestniczymy w negocjacjach,
 • wspieramy naszych klientów w problemach prawnych, zwłaszcza w zakresie reklamacji na podstawie rękojmi lub gwarancji oraz związanych z prawem odstąpienia od umowy.

CO ROBIMY:

 • doradzamy w sprawach związanych z prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej,
 • doradztwo w sprawach związanych prawem konkurencji,
 • weryfikujemy i przygotowujemy regulaminy portali i sklepów internetowych, promocji, konkursów,
 • pomagamy w sporach o naruszenie zbiorowych praw konsumentów.


Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62