Firmy handlowe i usługowe

Wspieramy naszych Klientów

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze firm handlowych i usługowych. 

KOGO OBSŁUGUJEMY:

 • detaliczne sieci handlowe,
 • sieci agencyjne, handlowe i usługowe,
 • indywidualne przedsiębiorstwa handlowe i usługowe,
 • warsztaty samochodowe,
 • przedsiębiorców z branży najmu i sprzedaży pojazdów specjalistycznych w branży budowlanej,
 • przedsiębiorców z branży gospodarki odpadami (odbiór, transport, składowanie, odzysk),
 • hotele, restauracje.

CO ROBIMY:

 • pomagamy w windykacji należności,
 • zajmujemy się sporami pracowniczymi i doradztwem w zakresie prawa pracy,
 • wspieramy przy tworzeniu i zarządzaniu sieciami agencyjnymi i franczyzowymi,
 • tworzymy i analizujemy umowy branżowe, umowy partnerskie, agencyjne, franczyzowe, o współpracy, umowy pomiędzy spółkami kapitałowymi,
 • pomagamy w fuzjach, przekształceniach, konsolidacjach,
 • wspieramy przy tworzeniu regulaminów akcji promocyjnych, konkursów,
 • prowadzimy spory z konsumentami, w tym o naruszenie zbiorowych praw konsumentów,
 • pomagamy w sporach, dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych.


Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62