Budowlana

Pomagamy Klientom w zakresie:

 • opiniowania i negocjowania umowy sprzedaży nieruchomości,
 • możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy najmu zarówno przez najemcę, jak i wynajmującego, w kwestii możliwości dokonania eksmisji z lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego,
 • przygotowywania umów najmu i dzierżawy.

Wspieramy naszych Klientów

Jedną z kluczowych naszych specjalizacji jest prawo budowlane, obsługa projektów budowlanych.

Wspieramy naszych klientów poprzez:

 • sporządzanie audytu prawnego nieruchomości,
 • pomoc prawno-biznesową przy nabywaniu nieruchomości pod inwestycję,
 • negocjacje umowy z architektem o prace projektowe,
 • analizę umów dostawy mediów,
 • sporządzanie i opiniowanie umów deweloperskich,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o roboty budowlane,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o podwykonawstwo, dostawy, o świadczenie usług,
 • wsparcie przy roszczeniach w zakresie wad budynków,
 • reprezentacja w sądowym postępowaniu gospodarczym.

Wybrane usługi:

 • odwołania od decyzji o warunkach zabudowy, 
 • odwołania od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
 • odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • spory budowlane,
 • umowy o roboty budowlane, 
 • umowy projektowe,
 • umowy o nadzór autorski,
 • umowa deweloperska,
 • pozyskiwanie gruntów inwestycyjnych, 
 • nabywanie uprawnienia do usuwania, wycinania drzew,
 • finansowanie inwestycji budowlanych.


Copyright 2022 ENPIRE. Polityka prywatności & Cookies
ENPIRE ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz | NIP: 9532556300 | REGON: 340351420 | tel. +48 52 569 91 62